About

We, the people of St. Lucy multi-cultural community, called by the Lord, share our gifts, talents and abilities through Prayer, Liturgy, Education and Group Activities as a means of welcoming and reaching out to all in need, bringing all to more abundant life in the Lord.

Kaming mga kabilang sa Parokya ni Santa Lucia, katipunan ng maraming lahi at kultura, ay tinatawagan ng Panginoon na ibahagi ang aming mga biyaya, talino at kakayahan sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, paghahasik ng karunungan at paglahok sa mga mabubuting gawain bilang paraan nang pagtanggap at bukas-palad na pagtulong sa aming kapwa na nangangailangan, nang sa gayon magtamo ang lahat ang masagang buhay sa Panginoon.

Nosotros el pueblo de Santa Lucia, comunidad multicultural, estamos llamados por el Senór a compartir nuestros talentos, dones y habilidades por medio de la Oración, Liturgia, Educación y actividades en grupo, dando la bienvenida y atendiendo al necesitado, reunidos a una vida abundante con el Senór.

O tagata o Sagata Lusia i tatou, ose faalapotopotoga o tagata-anúu ua valaauina ele Alii, E faasoasaaina atatou meaalofa, Taleni, Tomai, e ala i Talasoga Aóaóga, Sauniga Lotu, ma vaega o tapenapenaga, ose uiga ole aápa atu ma aumaia i latou oloó manáomia, ina ía tumau pea lo latou ola ile Alii.

Please contact us at (562) 424-9051 if you have a questions, comments, or problems. Here are the staff members so that you can set up an appointment or in case you want to get in touch with us.

Priests
Father John Quy Tran (Pastor)
Fr. (Francis) Raymundo Espiga (Associate Pastor)

Deacons
Deacon Francisco & Herminia Gonzalez
Deacons Joseph Thien & Hanh Pham

Accounting & Special Projects
Emmanuel Rosales

Parish Administrative Assistants
Teresa Narez
Clara Verdin

Religious Education
Santa Rodriguez – Director
Norma Bales – Director for Adult Education

Marian Outreach Center
Sr. Francis Sullivan – Director
Michael Giron – Associate Director

Bulletin Editor
Maria Narez

Webmaster
Hermann Narez

Groundskeeper
Volunteers

School Principals
Jeanine Marsilia – Principal
Angie Gonzalez – Asst-Principal